Met de concerten in de Classic Express wil het Prinses Christina Concours kinderen enthousiast maken voor de muziekgenres klassiek en jazz. Daarnaast is er via de prijswinnaars van onze concoursen die in de Classic Express spelen ook aandacht voor componeren. Voorafgaand aan de concerten is er een voorbereidende les voor de leerlingen. Deze les kan eenvoudig door de leerkracht verzorgd worden. Het lespakket is gratis en online beschikbaar. Op die manier worden de kinderen op een speelse manier voorbereid op hun bezoek aan de rijdende concertzaal. Na afloop van het concert vindt er een follow-up plaats via de muziekschool of het centrum voor de kunsten.

Voor het concert

In een voorbereidende les worden de kinderen op school alvast nieuwsgierig gemaakt naar hun bezoek aan de Classic Express, misschien wel het allereerste klassieke muziek- of jazzconcert in hun leven…

Het Prinses Christina Concours biedt lesmateriaal ter voorbereiding op het concert. De school krijgt een link toegestuurd naar het gratis lespakket. Onderdeel van het lespakket is een voorbereidingsfilm ‘Muziek… gewoon doen’. In deze film komen kinderen aan het woord die al een muziekinstrument bespelen.
Voor de Classic Express is een speciale stamp-klapcompositie geschreven die de kinderen voorbereiden in de klas. In de Classic Express komt daar een extra dimensie bij doordat de leerlingen de compositie samen met de jonge musici gaan uitvoeren.

Aan boord

Aan boord van de Classic Express spelen prijswinnaars van het Prinses Christina Concours, jonge helden (al vanaf 12 jaar!) waarmee ieder kind zich wil identificeren. Een jonge, speciaal opgeleide presentator betrekt de basisschoolleerlingen bij het concert.
Tijdens het concert luisteren de kinderen naar muziek en kunnen ze praten met de jonge muzikanten. Bovendien zullen de muzikanten ook samen met de leerlingen muziek maken! De speciale compositie die in de klas is geoefend zal in de Classic Express worden uitgevoerd.

Follow up

Wij hopen dat de leerlingen met het concert in de Classic Express geïnspireerd worden door de muziek en zin krijgen om zelf een instrument te bespelen. Het is in ieder geval belangrijk dat de kinderen kort na het concert echte muziekinstrumenten van dichtbij kunnen zien, horen en liefst uitproberen. U kunt hiervoor contact opnemen met de lokale muziekschool, particuliere docenten of de plaatselijke harmonie/fanfare. Zij kunnen met u verder praten over bijvoorbeeld een workshop instrumentenoriëntatie of een bezoek van een muziekdocent aan de klas. De afronding van het project kan plaatsvinden in het klaslokaal, maar de muziekschool kan de klas ook uitnodigen om een keertje langs te komen. Sinds kort beheert het Prinses Christina Concours de nieuwe website Kies Je Instrument. Op deze website kunnen kinderen die geïnteresseerd zijn in muziekles in hun buurt een beschikbare muziekdocent vinden. Heel handig voor kinderen die na een bezoek van de Classic Express willen zien of muziekles iets voor hen is! Klik hier voor meer ideeën voor de follow-up.

Boekingen

De Classic Express toert naar alle scholen in Nederland. Van Friesland tot Zuid-Limburg, van grote stad tot klein dorpje, we komen overal! Wilt u dat de Classic Express ook bij u komt voorrijden?

* Voor meer info over boekingen voor regulier onderwijs klik hier

* Voor meer info over boekingen voor speciaal onderwijs klik hier

De Classic Express direct boeken? Klik hier om contact met ons op te nemen.