Concerten

Met de concerten in de Classic Express wil het Prinses Christina Concours kinderen enthousiast maken voor klassieke muziek. Voorafgaand aan de concerten is er een voorbereidende les voor de leerlingen. Deze les kan door de leerkracht of de muziekschool verzorgd worden. Het lespakket is gratis en online beschikbaar. Op die manier zijn de kinderen op een speelse manier voorbereid op hun bezoek aan de rijdende concertzaal. Na afloop van het concert vindt er een follow-up plaats via de muziekschool of het centrum voor de kunsten.