De Classic Express rijdt niet alleen naar reguliere basisscholen, maar komt ook naar scholen en instellingen voor kinderen met een beperking. In de mobiele concertzaal is plek voor meerdere rolstoelen en er is een rolstoelopgang aanwezig.

Het Prinses Christina Concours heeft ruimschoots ervaring opgebouwd met concerten in de Classic Express voor uiteenlopende doelgroepen. Jonge muzikanten traden op voor leerlingen van onder andere mytyl- en tyltylscholen, scholen voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, kinderrevalidatiecentra en instellingen voor kinderpsychiatrie en jeugdhulpverlening. Deze concerten werden zowel door de kinderen als begeleiders enthousiast ontvangen. Ook voor blinden en slechtzienden, kinderen met spraakproblemen, epilepsie of psychische aandoeningen is de Classic Express een unieke muzikale belevenis.

Hoe werkt het?

  • De mobiele concertzaal blijft minimaal twee dagen op één locatie staan.
  • De concerten duren 45 minuten en er zijn er drie op een dag.
  • Drie jonge musici treden op: twee recente prijswinnaars van het Klassiek of Jazz Concours en een ervaren (oud-)prijswinnaar die de klassen ontvangt en de concerten presenteert.
  • In de concertzaal is ruimte voor maximaal 25 kinderen en enkele begeleidende leerkrachten.
  • De concerten zijn voor iedereen toegankelijk. Er is een rolstoelopgang.
  • Een concert kost € 100,- (excl. 9% BTW), een plaatsing van twee dagen € 600,- (excl. 9% BTW).
  • Het is mogelijk om een plaatsing met andere scholen of instellingen te combineren.

Plaatsingen op maat

Graag ontvangen wij vooraf input over het type beperking van de leerlingen zodat we daar rekening mee kunnen houden. Wij stemmen daar bijvoorbeeld de keuze van het soort instrumenten op af (hard of zacht volume), de intensiteit van beeld- en lichteffecten in de ruimte en de ervaring van de presentator.

Contact

Overleg hoe een plaatsing eruit kan zien voor jouw instelling of speciaal onderwijs! Neem contact op met Anna Hiemstra via anna.hiemstra@christinaconcours.nl of tel: 06-25124832.

“De kinderen reageerden over het algemeen geïnteresseerd, rustig en ontspannen. Dit zien
we niet vaak bij deze doelgroep. Dat is dus een groot compliment voor de musici.”

“Een jongen die muziek niet kan verdragen in de klas, zat er bij en heeft het hele concert geluisterd. Weliswaar met handen op de oren (prikkels) en omgedraaid, maar dit is een gigantische vooruitgang. Voor ons als docenten was dit magisch om te zien.”

Docent, Tyltylschool De Maasgouw Maastricht