September 2020

1 september - Lemelerveld
2, 3 en 4 september - Beetsterzwaag
7 en 8 september - Vlaardingen
10 en 11 september - Schiedam
21 en 22 september - Utrecht
24 en 25 september - Hilversum
28 t/m 30 september - Dalfsen