September 2018

17 september - Eindhoven
18 september - Zwolle
20 en 21 september - Den Haag
25, 27 en 28 september - Amsterdam
29 september - Maastricht